Samenvatting

Projecten die zich richten op het stimuleren of versterken van de amateurkunst, komen in aanmerking voor subsidie. Rechtspersonen, niet zijnde scholen en kunstencentra, kunnen subsidie aanvragen.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil de artistieke kwaliteit en de organisatiegraad van de amateurkunst in Noord-Brabant versterken. Ook wil de provincie stimuleren dat amateurkunstorganisaties beter zichtbaar zijn.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Provinciaal opererende amateurkunstorganisaties) van de Subsidieregeling amateurkunst Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Kunstbalie via info@kunstbalie.nl of via 013-4648280.

Aanpak

Bedrijven of instellingen kunnen met aanvragen en verzoeken aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw aanvragen en verzoeken in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 17 december 2015 tot en met 17 januari 2016 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €480.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €90.000.

 

Startdatum

17-12-2015

Einddatum

17-01-2016

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

30-07-2021