Samenvatting

Landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.  

Formulier

Omschrijving

Landbouwers worden gestimuleerd om fysieke investeringen voor innovaties te doen die leiden tot het verduurzamen van de bedrijfsvoering. 

Voorwaarden

 

Voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in Hoofdstuk 1 ‘Algemeen’ (met name artikel 1.9) en Hoofdstuk 2 ‘Maatregelen’, paragraaf 2 ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen ten behoeve van agrofood’ van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement. 

Termijn

U kunt een aanvraag indienen van 5 maart 2018, vanaf 9.00 uur tot en met 16 april 2018, tot 17.00 uur. 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 5 maart 2018, vanaf 9.00 uur tot en met 16 april 2018, tot 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is €4.480.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000.

 

Startdatum

05-03-2018

Einddatum

16-04-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

08-03-2018