Samenvatting

Landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.  

Omschrijving

Landbouwers worden gestimuleerd om fysieke investeringen voor innovaties te doen die leiden tot het verduurzamen van de bedrijfsvoering. 

Voorwaarden

 

Voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in Hoofdstuk 1 ‘Algemeen’ (met name artikel 1.9) en Hoofdstuk 2 ‘Maatregelen’, paragraaf 2 ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen ten behoeve van agrofood’ van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement via de website van Stimulus. Stimulus Programmamanagement  is bereikbaar via secretariaat@stimulus.nl of via 040-2370100.

Termijn

U kunt een aanvraag indienen van 7 januari 2019, vanaf 9.00 uur tot en met 25 februari 2019, tot 17.00 uur. 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus. 

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 7 januari 2019, vanaf 9.00 uur tot en met 25 februari 2019, tot 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is €2.648.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000.

 

Startdatum

07-01-2019

Einddatum

25-02-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

11-02-2019