Samenvatting

Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties die betrekking hebben op het verbeteren van de waterkwaliteit binnen de agrarische sector, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Landbouwers of samenwerkingsverbanden van landbouwers kunnen voor projecten die zorgen voor een beredere uitrol van innovaties met betrekking tot het verbeteren van de waterkwaliteit, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in ยง10 (Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit) van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.

 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

 

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 17 december 2018, vanaf 9.00 uur tot en met 11 februari 2019, tot 17.00 uur.  

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is €2.152.891.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is minimaal €10.000 en maximaal  €50.000.

 

Startdatum

17-11-2018

Einddatum

11-02-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

12-02-2019