Samenvatting

Projecten die passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie, grenscorridor N69 en Leader gebied Noord-Brabant 2015-2020 komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Omschrijving

Overheden en ondernemingen of samenwerkingsverbanden daarvan, kunnen voor de uitvoering van projecten die passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie, grenscorridor N69 en Leader gebied Noord-Brabant 2015-2020, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in hoofdstuk 3 (Uitvoering van LEADER-projecten) van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 17 juli 2017 tot en met 16 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €2.720.000. 

Startdatum

17-07-2017

Einddatum

16-12-2019

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

26-04-2019