Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op niet-productieve investeringen voor herstelmaatregelen voor natuur of biodiversiteit.

Omschrijving

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen, kunnen voor herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project wordt uitgevoerd op het platteland.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 7 ‘Herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit' van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant). Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement via de website van Stimulus. Stimulus Programmamanagement is bereikbaar via secretariaat@stimulus.nl of via 040-2370100.

Termijn

U kunt een aanvraag indienen van 24 mei 2021, 9.00 uur, tot en met 1 juli 2021, 17.00 uur.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 24 mei 2021, 9.00 uur, tot en met 1 juli 2021, 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget binnen de tenderperiode bedraagt € 2.544.000.

 

 

 

 

 

 

 

Startdatum

24-05-2021

Einddatum

01-07-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-09-2021