Samenvatting

Jonge landbouwers (<41jaar) kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op fysieke investeringen in het verduurzamen van hun landbouwbedrijf.

Omschrijving

De provincie wil jonge landbouwers stimuleren hun bedrijf toekomstbestendiger te maken. Het gaat daarbij vooral om investeringen in een efficiĆ«ntere productie die aansluit op de maatschappelijke wensen. Subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen zoals genoemd in bijlage 1 van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden om als jonge landbouwer te worden aangemerkt voor subsidieverlening zijn:

  • aanvrager is op moment van het indienen van de aanvraag niet ouder dan 40 jaar;
  • aanvrager vestigt zich voor het eerst als bedrijfshoofd op het landbouwbedrijf waarop het project is gericht;
  • aanvrager heeft alleen of gezamenlijk met andere landbouwers daadwerkelijke langdurige zeggenschap over het landbouwbedrijf

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in hoofdstuk 1 (Algemeen) en in hoofdstuk 2, paragraaf 4 (Fysieke investeringen in verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers) van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.

 

Contact

Voor vragen kunt u op werkdagen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via de website van RVO of via 088-0424242.  

 

Aanpak

U kunt een aanvraag digitaal indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via de website van RVO

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 7 december 2019, vanaf 9.00 uur  tot en met 12 februari 2021, tot 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tender is €560.000.

 

 

Startdatum

07-12-2020

Einddatum

12-02-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

15-02-2021