Samenvatting

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor uitvoeringsprojecten die de klimaatbestendigheid van de zoetwatervoorziening verbeteren.

Formulier

Omschrijving

Het weer in Nederland wordt extremer. Perioden met veel regen zullen vaker worden afgewisseld met perioden van droogte. De provincie wil de zoetwatervoorziening klimaatbestendig maken. Dat betekent dat bijvoorbeeld landbouw, dorpen en steden, natuur, industrie, recreatie en drinkwater, minder last hebben van de droogte door slimmer met water om te gaan. Op sommige plekken kan men zuiniger zijn met water, of kan de regen die valt langer in het gebied vast worden gehouden waardoor het nog gebruikt kan worden als het droog is. Op een paar plekken in Brabant kunnen we water uit de Maas gebruiken. En dan nog zullen we moeten accepteren dat het af en toe droog zal zijn. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie deze verschillende soorten maatregelen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in het beheergebied van het Deltaplan Hoge Zandgronden

  • het project is gericht op het verbeteren van de klimaatbestendigheid van de zoetwatervoorziening, door ten minste een van de volgende maatregeltypen:

- vermindering van de watervraag

- voorkomen of beperken van extra watervraag door een veranderend klimaat

- waterconservering door verbetering van de sponswerking van het watersysteem

- optimaliseren van wateraanvoer

- adapteren aan de effecten van droogte

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening Deltaplan Hoge Zandgronden overige doelgroepen) van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 6 januari 2020 tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €1.000.000. 

De hoogte van de subsidie is mimimaal €1.000 en maximaal €200.000.

Startdatum

06-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

14-08-2020