Samenvatting

Wilt u het exclusieve recht op het aanbieden van openbaar vervoer binnen een gemeente of regio? U heeft hiervoor de concessieverlening van de overheid nodig. Wilt u openbaar vervoer verrichten? Dan vraagt u een concessie aan bij de provincie. Dit kan ook bij een stadsregio, maar alleen als die daarvoor is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Formulier

Omschrijving

Het verrichten van openbaar vervoer is alleen toegestaan wanneer u over een door de overheid verleende concessie beschikt. Dit houdt in dat de overheid het goedkeurt. In dat geval heeft u voor bepaalde tijd het exclusieve recht op het aanbieden van openbaar vervoer in een bepaald gebied of op een bepaalde vervoersverbinding. De concessie kan alleen worden verleend na een Europese aanbesteding. Vervolgens geldt dat de concessie voor een beperkte periode wordt verleend. De minister verleent concessies voor treinvervoer.

Voorwaarden

U maakt recht op een concessie voor personenvervoer als u voldoet aan de gestelde aanbestedingseisen van de concessieverlener.

Contact

U vraagt de concessie aan bij de gemeente of de provincie. Dit kan ook bij een stadsregio, maar alleen als die daarvoor is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Termijn

Voordat een concessie wordt verleend of gewijzigd, vraagt de concessieverlener advies aan consumentenorganisaties.

Aanpak

Het aanbestedingsreglement voor de aanbestedingsprocedure van concessies verschilt per concessieverlener.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Optie a*: Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Optie b*: Uw bericht kunt u ook via andere kanalen sturen. U kunt het hiernaast vermelde telefoonnummer bellen of uw bericht sturen naar het hiernaast vermelde postadres.

Formulier opvragen

Het is mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

29-10-2019