Samenvatting

U kunt informatie opvragen over alles wat te maken heeft met de provincie. Wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Formulier

In de Grondwet en de Wet open overheid (Woo) staat dat al onze informatie openbaar is, tenzij het niet geschikt is om openbaar te maken. Op onze website vindt u veel informatie. Ook kunt u informatie opvragen bij de provincie. U kunt ook een Woo-verzoek indienen. 

De voorwaarden om informatie op te vragen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de provincie (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of gemeente).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de provincie om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

De provincie kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Wij sturen u een bericht binnen 4 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 2 weken. 

Hoe doe ik een verzoek om informatie?

U kunt ons op verschillende manieren om informatie vragen. Geef in uw aanvraag zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt hebben. Ook vragen we u uw (e-mail)adres en telefoonnummer op te geven, zodat we de informatie naar u toe kunnen sturen en we u vragen kunnen stellen als dat nodig is. U kunt dit indienen via het e-formulier.

Hoe snel krijg ik de informatie?

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. In de regel krijgt u de informatie zo snel mogelijk. In ieder geval ontvangt u binnen 4 weken onze reactie op uw verzoek. Binnen deze termijn kunnen we beslissen om de termijn te verlengen met nogmaals 2 weken. Hiervan krijgt u altijd bericht.

Moet ik aangeven waarom ik informatie vraag?

Nee, u hoeft niet aan te geven waarom u de informatie wilt hebben. De medewerker die uw verzoek behandelt, heeft misschien wel aanvullende informatie nodig. In dat geval neemt de medewerker contact met u op. Het is daarom handig als u uw telefoonnummer en e-mail doorgeeft.

Wat voor informatie kan ik opvragen?

U kunt alle informatie opvragen die beschikbaar is over een ‘bestuurlijke aangelegenheid’. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een besluit, beleidsplan of beleidsregel. Dit kunnen bijvoorbeeld schriftelijke documenten, films, geluidsopnames, foto's of informatie uit digitale bestanden zijn.

Krijg ik alle stukken die ik vraag?

Hebben wij de informatie? Dan krijgt u in principe de stukken waar u om vraagt. Wanneer het om een Woo-verzoek gaat, heet dat ‘openbaar maken van informatie’. Wel kunnen we besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Die informatie krijgt u dan ook niet. Daar is altijd een goede reden voor. Zo kan het gaan om privacygevoelige informatie, zoals persoonsnamen. Als dit het geval is, dan hoort u dit van ons. We publiceren elk Woo-verzoek op onze website. Als er een derde betrokkene is, maken we het verzoek ook bekend aan deze persoon of organisatie.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, er zitten voor u geen kosten aan het indienen van een Wob-verzoek.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de provincie over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

02-06-2023