Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die innovatie bevorderen binnen een van de volgende maatschappelijke transities uit de RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027 die in het programma-EFRO Zuid-Nederland 2021-2027 centraal staan:

  • a. gezondheid;
  • b. landbouw en voeding;
  • c. energie;
  • d. klimaat;
  • e. grondstoffen.

Projecten worden ingediend onder één van de vijf maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten.

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt ook voldaan aan de volgende vereisten:

  • de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister;
  • het project komt ten goede aan Zuid-Nederland;
  • het mkb maakt aantoonbaar onderdeel uit van het project.

Contact

  • Voor vragen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement (via info@stimulus.nl of 040 237 01 00).

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement. U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. 

U kunt een aanvraag indienen van 24 april 2023 vanaf 09.00 tot en met 26 mei 2023 tot 17.00.

Het totaal beschikbare budget is afhankelijk van de subsidiabele activiteit. Zie artikel 2.2.3 van de subsidieregeling.

24-04-2023

26-05-2023

02-05-2023