Samenvatting

Projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen binnen de vijf grote maatschappelijke transities in Zuid Nederland, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

 

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die innovatie bevorderen binnen een van de volgendemaatschappelijke transities uit de RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027 die in het programma-EFRO ZuidNederland 2021-2027 centraal staan: a. gezondheid;b. landbouw en voeding;c. energie;d. klimaat;e. grondstoffen. 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

Het project wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland of komt ten goede aan Zuid-Nederland;
Het project komt ten goede aan het mkb;
Het project bestaat uit een of meer van de volgende acties:

  1. de ondersteuning van living labs en demonstraties in de reële omgeving, waarin bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld samenwerken;
  2. de ontwikkeling of doorontwikkeling van innovaties binnen en tussen mkb;
  3. de ontwikkeling of doorontwikkeling van vernieuwende interregionale en internationale waardenketens van bedrijven.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in artikel 2.4 van de subsidieregeling OPZuid 2021 - 2027.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement (via info@stimulus.nl  of 040-2370100).

Voor vragen over de MKB-subsidies kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement, team MKB-subsidies via 040 237 32 39 tussen 9.00 en 14.30 uur.

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmanagement via www.op-zuid.nl

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat de aanvragen gelijktijdig worden beoordeeld en gerangschikt aan de hand van een aantal criteria. De subsidie wordt verleend in de volgorde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is bereikt.

U kunt een aanvraag indienen van 12 september vanaf 09.00 uur tot en met 4 november 2022 tot 17.00 uur.

Het totaal beschikbare budget is €6.000.000 per maatschappelijke transitie zoals genoemd in artikel 2.2 van de Subsidieregeling OPZuid 2021 - 2027.

De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000.000.

12-09-2022

04-11-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

29-07-2022