Samenvatting

Particulieren, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem. Dit geldt specifiek binnen de topclusters Maintenance, Biobased en Logistiek en het stimuleren van open innovatie binnen deze clusters door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen. Samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers staat daarbij centraal. Maar ook samenwerking in nieuwe combinaties. Denk hierbij aan cross-overs vanuit de genoemde topclusters met andere nationale en internationale topclusters.

Omschrijving

De Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg wensen te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid in de regio Zuid-Nederland. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling maakt dit mogelijk.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Het project draagt bij aan 1 of meer maatschappelijke uitdagingen uit de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisaties (RIS3);
  • Het project is gericht op het bevorderen van marktgerichte samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Versterking innovatiesysteem) van de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 en in de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement (via info@stimulus.nl of 040-2370100).

Voor vragen over de MKB-subsidies kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement, team MKB-subsidies via 040 237 32 39 tussen 9.00 en 14.30 uur.

Aanpak

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmanagement via www.op-zuid.nl

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat de aanvragen gelijktijdig worden beoordeeld en gerangschikt aan de hand van een aantal criteria. De subsidie wordt verleend in de volgorde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is bereikt.

Indienperiode

Voor thema’s Logistiek en Maintenance loopt de aanvraagperiode van 3 december 2018, vanaf 9.00 uur tot en met 7 juni 2019, tot 17.00 uur. Voor het thema Biobased geldt een verkorte openstelling, namelijk van 3 december 2018, vanaf 9.00 uur tot en met 13 maart 2019, tot 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de verschillende thema's is als volgt:

  • Logisitiek: € 5.000.000
  • Maintenance: € 5.000.000
  • Biobased: € 5.000.000

Startdatum

04-12-2018

Einddatum

13-03-2018

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

04-12-2018