Samenvatting

Particulieren en rechtspersonen, die ook subsidie hebben aangevraagd op grond van de Subsidieregeling OPZuid, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het versterken en verbreden van het innovatiesysteem.

Omschrijving

Met deze Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant stelt de provincie Noord-Brabant in totaal € 4,5 miljoen aan subsidie beschikbaar voor de cofinanciering van OPZuid-projecten. Aanvragen voor projecten die passen binnen het onderdeel Versterking innovatiesysteem, kunnen worden ingediend voor cofinanciering vanuit zowel de Subsidieregeling OPZuid (max. 35%) als de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma's 2014-2020 Noord-Brabant  (max. 15%). In totaal kan dus maximaal 50% subsidie worden verkregen. Voorwaarde is wel dat projecten worden uitgevoerd in Zuid-Nederland en ten goede komen aan Noord-Brabant.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening is:

  • vanuit de Subsidieregeling OPZuid geldt de voorwaarde dat de publieke bijdrage aan uw project en partners binnen de kaders van de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV) past. De Subsidieregeling OPZuid noemt de relevante artikelen van deze Europese verordening met betrekking tot staatssteun.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง2 (Cofinanciering Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020) van de Subsidieregeling cofinanciering Europese programma's 2014-2020 Noord-Brabant.

 

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement via info@stimulus.nl of 040-2370100.

 

 

Aanpak

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmanagement via www.op-zuid.nl

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat de aanvragen gelijktijdig worden beoordeeld en gerangschikt aan de hand van een aantal criteria. De subsidie wordt verleend in de volgorde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is bereikt.

 

Indienperiode

Voor het thema Versterking van het innovatiesysteem kunt u subsidie aanvragen van 3 december 2018, 9.00 uur tot en met 7 juni 2019, 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode van 3 december 2018 tot en met 7 juni 2019 is €4.500.000.

Startdatum

03-12-2018

Einddatum

07-06-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

04-12-2018