Samenvatting

Besluit u als gemeente om een stichting, maatschap, vennootschap, coƶperatie, vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij op te richten, over te nemen of besluit u daarin deel te nemen? U moet hiervoor toestemming krijgen. U vraagt de goedkeuring aan bij de provincie.

Omschrijving

Een gemeente kan in het algemeen belang besluiten tot de oprichting of overnamen van een stichting, maatschap, vennootschap, vereniging, coƶperatie of onderlinge waarborgmaatschappij (verzekeringsonderneming). Dit besluit moet worden goedgekeurd door de provincie. Goedkeuring wordt alleen gegeven als het besluit niet in strijd is met het recht of het algemeen belang.

Voorwaarden

U moet als gemeente een besluit tot oprichting voorleggen als:

  • u het ontwerpbesluit heeft laten beoordelen door de gemeenteraad
  • het niet in strijd is met het recht
  • het niet in strijd is met het algemeen belang

Contact

De gemeente vraagt de goedkeuring aan bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

12-12-2016