Samenvatting

Wilt u openbaar vervoer aanbieden in een regio? U heeft hiervoor toestemming nodig van de overheid. Dit wordt een concessie genoemd. Meestal vraagt u de concessie aan bij de provincie of gemeente. Soms moet u die aanvragen bij de stadsregio.

Formulier

U mag alleen openbaar vervoer aanbieden als u toestemming heeft van de overheid. Dit noemen we een concessie.

U krijgt toestemming om het openbaar vervoer te regelen voor een vastgesteld gebied of een bepaalde route. De toestemming geldt voor een beperkte periode. Daarna moet u de toestemming opnieuw aanvragen. Tijdens deze periode mag alleen u en niemand anders het openbaar vervoer aanbieden binnen de regio of op de verbinding (dit heet exclusief recht).

U moet meedoen met een Europese aanbesteding om de toestemming te krijgen.

De provincie of de gemeente geeft toestemming voor het openbaar vervoer in de regio. Soms verleent de stadsregio toestemming. Dit kan alleen als de minister van Infrastructuur en Waterstaat de stadsregio hiervoor heeft aangewezen. Voor het nationale treinverkeer geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de toestemming.

In de Europese aanbesteding staan de eisen vermeld waar u als vervoerder aan moet voldoen. Dit kan bij iedere aanbesteding anders zijn.

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente of de provincie. Dit kan ook bij een stadsregio, als die daarvoor is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

02-06-2023