Samenvatting

Wilt u voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen en gebruiken als grondstof of gietwater? U heeft hiervoor een vergunning nodig van het waterschap. In sommige gevallen moet u de vergunning aanvragen bij van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding bij het waterschap. Ook kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij de provincie. Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie. Provincie: industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar openbare drinkwatervoorziening koude-/warmteopslag Waterschap: industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar bronbemalingen beregening grondwateronttrekkingen voor saneringen Melding of vergunning Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Melding Het waterschap kan zogenaamde algemene regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product: Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding. Watervergunning Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater;
  • u wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening;
  • u wilt geen water onttrekken voor koude/ warmteopslag,
  • uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter;
  • u voldoet aan de algemene regels van het waterschap;
  • pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Contact

De watervergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online (Olo).

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor aanmelden

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

26-08-2020