Samenvatting

Wilt u voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen en gebruiken als grondstof of gietwater? U heeft hiervoor een vergunning nodig van het waterschap. In sommige gevallen moet u de vergunning aanvragen bij van de provincie.

Omschrijving

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding bij het waterschap. Ook kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij de provincie. Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie. Provincie: industriƫle onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar openbare drinkwatervoorziening koude-/warmteopslag Waterschap: industriƫle onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar bronbemalingen beregening grondwateronttrekkingen voor saneringen Melding of vergunning Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Melding Het waterschap kan zogenaamde algemene regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product: Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding. Watervergunning Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater;
  • u wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening;
  • u wilt geen water onttrekken voor koude/ warmteopslag,
  • uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter;
  • u voldoet aan de algemene regels van het waterschap;
  • pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Contact

De watervergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket online (Olo).

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

16-12-2019