Samenvatting

U mag geen goederen over de weg vervoeren die te hoog, te breed, te lang of te zwaar zijn. Wilt u goederen die te groot of te zwaar zijn vervoeren? Dan vraagt u een ontheffing voor exceptioneel transport aan bij de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer).

Er gelden regels voor het vervoer van goederen over de weg. Daarin staat hoe hoog, lang, breed en zwaar de lading mag zijn die u vervoert. Wilt u grotere of zwaardere goederen vervoeren? Dan heeft u een ontheffing voor exceptioneel transport nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

 • incidentele ontheffing
 • jaarontheffing
 • LZV-ontheffing
 • landbouwontheffing

De voorwaarden verschillen per type ontheffing.

U vraagt de ontheffing aan bij de RDW.

De RDW beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Zo vraagt u een ontheffing voor exceptioneel transport over de weg aan:

 • Vraag de ontheffing online aan bij de RDW. De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de provincie of de gemeente.
 • U geeft door:
  • hoe groot het transport is
  • wat voor soort transport het is
  • welke route u wilt rijden
  • wanneer het transport moet plaatsvinden
  • hoe laat het transport moet plaatsvinden

U kunt de provincie ook dwingen een besluit te nemen. U gaat dan in beroep bij de rechtbank. Dit doet u meteen na afloop van de termijn die de provincie had om een besluit te nemen. Geeft de rechtbank u gelijk? Dan moet de provincie binnen 2 weken beslissen op uw aanvraag.

U kunt op hetzelfde moment ook nog de dwangsom aanvragen bij de provincie.

07-06-2023