Samenvatting

Het is verboden om goederen over de weg te transporteren die te groot of te zwaar zijn. Wilt u toch grotere goederen vervoeren? Vraag dan een ontheffing voor exceptioneel transport aan bij de RDW.

Formulier

Omschrijving

Er zijn regels opgesteld over goederenvervoer over de weg. Bijvoorbeeld over hoe lang en breed de lading mag zijn die u vervoert. Als u grotere goederen wilt vervoeren, heeft u een ontheffing voor exceptioneel transport nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen: incidentele ontheffing jaarontheffing LZV-ontheffing landbouwontheffing

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per type ontheffing.

Termijn

De RDW beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U moet eerst een onderzoek naar de weg laten doen. Het onderzoek maakt duidelijk of de weg die u wilt gebruiken, geschikt is. Ook staan er eventuele maatregelen in het onderzoek. Daarna kunt u ontheffing aanvragen.

Zo vraagt u een ontheffing voor exceptioneel transport over de weg aan:

 • Vraag de ontheffing aan bij de RDW. De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de provincie of de gemeente.
 • U geeft door:
  • hoe groot het transport is
  • wat voor soort transport het is
  • welke route u wilt rijden
  • wanneer het transport moet plaatsvinden
  • hoe laat het transport moet plaatsvinden

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

20-11-2019