Samenvatting

Wil de gemeente uw grond kopen? En heeft de gemeente hiervoor haar voorkeursrecht gebruikt door uw grond aan te wijzen? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor de onderhandeling over een eventuele verkoop. U dient een verzoek in bij de provincie.

Omschrijving

De gemeenteraad kan op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten bepaalde percelen (stukken grond) aanwijzen. Bij verkoop moet u het perceel eerst aan de gemeente aanbieden. Wil de gemeente deze grond aankopen? Dan doet de gemeente mededeling. Wilt u niet dat de gemeente uw grond koopt? U kunt als verkoper een verzoek indienen tot vrijstelling van de verplichting om met de gemeente te onderhandelen over de verkoop.

Voorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor vrijstelling als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er zijn gewichtige redenen die vrijstelling rechtvaardigen.
  • De vrijstelling wordt verleend voor een periode van ten hoogste 3 jaar.

Contact

U moet het verzoek tot ontheffing indienen bij de provincie.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Aanpak

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

Indienen doet u door uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

09-09-2020