Samenvatting

Wil uw bedrijf een activiteit veranderen waarvoor u een omgevingsvergunning heeft? Dan moet u soms hiervoor bij de provincie een veranderingsvergunning aanvragen.

Formulier

Als de provincie voor een activiteit van uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft afgegeven en u verandert iets aan die activiteit, dan moet u in bepaalde gevallen een veranderingsvergunning aanvragen.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Schrijf dit duidelijk op in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals begeleiding door een adviesbureau op het gebied van natuur.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen voor de natuur heeft. Dan vraagt de gemeente de provincie om toestemming. Geeft de provincie deze toestemming niet? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

U vraagt een veranderingsvergunning aan als de verandering van de activiteit leidt tot een situatie die niet mag volgens de omgevingsvergunning.

U overlegt eventueel met de provincie. U vraagt de veranderingsvergunning bij de provincie aan via het Omgevingsloket.

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) invloed die uw bedrijf heeft op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Standaardprocedure. De (mogelijke) invloed op de omgeving is klein. Bij de standaardprocedure neemt de provincie binnen 8 weken een beslissing, maar wanneer zij dat nodig vindt, dan kan zij deze termijn met maximaal 6 weken verlengen.
  • Uitgebreide procedure. De (mogelijke) invloed op de omgeving is groot. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet de provincie soms ook de invloed op de omgeving verder (laten) onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Bij een standaardprocedure maakt u bezwaar bij de provincie. Eventueel kunt u daarna nog in (hoger) beroep gaan. 

Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Iedereen mag reageren. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit van de provincie? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

25-04-2024