Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

  1. Inrichting van grond aangeduid als NNB, nieuwe natuur;
  2. Inrichting van grond aangeduid als NNB, enclave; 
  3. Functiewijziging in combinatie met inrichting als bedoeld onder b; 
  4. Grondverwerving in combinatie met inrichting als bedoeld onder b;
  5. Pachtafkoop in combinatie met inrichting als bedoeld onder a of b, dan wel met functiewijziging en inrichting als bedoeld onder c.

Formulier

Organisaties en particulieren kunnen voor projecten gericht op de verwerving, functiewijziging of inrichting van grond aangeduid als NNB, nieuwe natuur of enclave een subsidie ontvangen.

De voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in §5 Versneld herstel N2000-gebieden van de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Heeft u een idee voor een initiatief en/of wilt u een subsidie aanvragen neem dan contact op met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij geven adviezen over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunen bij het opstellen van subsidieaanvragen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. 

U kunt een aanvraag indienen van 15 december 2022 tot en met 30 juni 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 5.000.000

De hoogte van de subsidie bedraagt tot een maximum van € 2.500.000 per aanvraag.

15-12-2022

30-06-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-05-2023