Samenvatting

Projecten gericht op de totstandkoming van een kavelruil komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Het project moet gericht zijn op het toevoegen van minimaal 25% van de uitgeruilde grond aan het Natuur Netwerk Brabant.

Formulier

Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor kavelruil een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht op kavelruil waarbij minimaal 25% van de uitgeruilde grond wordt toegevoegd aan het Natuur Netwerk Brabant;
  • het project heeft betrekking op een kavelruil van minimaal 5 hectare grond

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §3 (Kavelruil) van de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Heeft u een idee voor een initiatief en/of wilt u een subsidie aanvragen neem dan contact op met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij geven adviezen over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunen bij het opstellen van subsidieaanvragen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

U kunt een aanvraag indienen van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2026 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode bedraagt €1.000.000.

01-01-2020

31-12-2026

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

12-12-2023