Samenvatting

Subsidies kunnen worden verstrekt voor projecten gericht op de samenwerking tussen twee of meer grondeigenaren bij de bestrijding en beheersing van een of meer invasieve exoten op één of meer locaties.

Formulier

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden tussen rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen voor projecten die zorgen voor bestrijding en beheersing van één of meer invasieve exoten subsidie ontvangen

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

- het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

- het project wordt uitgevoerd door meerdere grondeigenaren;

- het project is gericht op de soorten invasieve exoten zoals opgenomen in bijlage 10 behorende bij deze regeling.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §12.6 (Samenwerking bestrijding invasieve exoten Natura - 2000) van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 20 juni 2022 tot en met 15 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 355.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000.

20-06-2022

15-12-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

16-01-2023