Samenvatting

Deze subsidie is ingesteld om initiatieven te ondersteunen, die gericht zijn op het de realisatie van nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant.

Formulier

Omschrijving

Het Natuurnetwerk Brabant is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Het doel van is om ecosystemen met de daarbij behorende soorten veilig te stellen en daarmee het Brabantse leef- en vestigingsklimaat te versterken. Bedrijven, overheden én particulieren die een initiatief hebben voor de realisatie van nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant kunnen een aanvraag indienen. U kunt een financiële aanvraag indienen voor: 1) Het fonds verstrekt subsidies. Subsidies in de vorm van geld, leningen en/of garanties t.b.v.: aankoop van grond om er natuur te realiseren waardeverlies van gronden naar de functie natuur een bijdrage aan de inrichtingskosten van terreinen naar natuur een bijdrage aan de realisatie van Ecologische Verbindingszones 2) Ook bestaat de mogelijkheid tot aan- en verkoop van grond. 

Voorwaarden

Aan deze voorwaarden moet uw initiatief onder andere voldoen:

  • Het gebied dat u naar natuur wilt ontwikkelen moet in het Natuurnetwerk Brabant liggen.
  • Het voorstel moet passend zijn binnen de overige kaders van het Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV.

 U kunt geen subsidie aanvragen:

  • Als het gebied dat u wil ontwikkelen niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant ligt.
  • Als het om reeds bestaande natuur gaat. 

Contact

Wilt u weten of uw plan kansrijk is?

Neem dan contact op met de werkeenheid: werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl of 073 – 68 08 799 of 06 – 183 03 296

Wilt u een subsidie aanvragen?

Uw subsidieaanvraag stuurt digitaal u naar: info@groenontwikkelfondsbrabant.nl

Of per post naar GOB, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. 

Aanpak

Heeft u een idee voor een initiatief en/of wilt u een subsidie aanvragen neem dan eerst contact op met de Werkeenheid.

Zij kunnen u adviseren en helpen bij opstellen van een goede subsidieaanvraag, ze kunnen aangeven of er misschien aanvullende subsidiemogelijkheden voor u zijn en ze kunnen u vertellen of uw project kansrijk is.

De Werkeenheid is overigens geen onderdeel van GOB BV. Zij brengt geen formeel advies uit over de aanvragen aan GOB BV. GOB BV en de Werkeenheid hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid in het versterken van de Brabantse natuur.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen digitaal sturen naar info@groenontwikkelfondsbrabant.nl.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen via het Brabantloket, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden 

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van het Groen Ontwikkelfonds Brabant bezwaar maken. In het besluit dat u ontvangst staat hoe u het bezwaar kunt maken.

Bijgewerkt

15-10-2018