Samenvatting

Projecten voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de omgeving van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Projecten voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de omgeving van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Deze subsidie is beschikbaar in een beperkt gebied langs de recent verbrede N279. Dit gebied is weergegeven op de kaart in bijlage 5 bij de subisideregeling.
  • Het project draagt bij aan de natuurdoelstelling:

1. Versterken van de natte natuur van het kleinschalig beekdallandschap van de Aa en de Oude Aa; of,

2. Het onderscheid tussen het lage en natte beekdal en de hogere drogere dekzandgronden

  • Het project komt niet in aanmerking voor subsidie op basis van Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 2017.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §7 (Realisatie natuur N279) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 december 2017 tot en met 3 december 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 200.000.

Startdatum

01-12-2017

Einddatum

03-12-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

07-05-2018