Samenvatting

Projecten voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de omgeving van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Gemeenten, waterschappen, organisaties die natuurbeheer als doel hebben, particulieren en samenwerkingsverbanden hiervankunnen voor projecten die zorgen voor voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de omgeving van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Deze subsidie is beschikbaar in een beperkt gebied langs de recent verbrede N279. Dit gebied is weergegeven op de kaart in bijlage 5 bij de subisideregeling.
  • Het project draagt bij aan de natuurdoelstelling:
  1. Versterken van de natte natuur van het kleinschalig beekdallandschap van de Aa en de Oude Aa; of,
  2. Het onderscheid tussen het lage en natte beekdal en de hogere drogere dekzandgronden.
  • Het project komt niet in aanmerking voor subsidie op basis van Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 2017.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §7 (Realisatie natuur N279) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 15 februari 2019 tot en met 3 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 500.000.

Startdatum

15-02-2019

Einddatum

03-12-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

04-10-2019