Samenvatting

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling preventieve maatregelen wolvenschade vastgesteld voor de gevestigde wolf in Zuidoost-Brabant. Houders van schapen en geiten met dieren in het vastgestelde leefgebied kunnen hiermee in aanmerking komen voor subsidie voor het nemen van preventieve maatregelen. Het doel hiervan is om schade aan deze landbouwhuisdieren veroorzaakt door de gevestigde wolf te voorkomen. Daarnaast draagt het besluit bij aan het voorkomen van structurele problemen met wolven en aan de wettelijke taak van de provincie tot bescherming van de wolf.

Formulier

Houders van landbouwhuisdieren kunnen voor vaste en verplaatsbare wolfwerende stroomrasters een subsidie ontvangen.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

- De maatregelen worden uitgevoerd binnen het vastgestelde leefgebied van de wolf

- De preventieve maatregelen zijn voorafgaand aan de subsidieaanvraag uitgevoerd

- De preventieve maatregelen worden wolfwerend aangelegd én onderhouden zoals beschreven in de Faunaschade preventiekit module wolven op de website van BIJ12

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §15 Preventieve maatregelen wolvenschade van de Subsidieregeling natuur. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 1 februari 2022 tot en met 1 februari 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 200.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt in totaal maximaal € 20.000.

01-02-2022

01-02-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

29-11-2022