Samenvatting

Projecten die zich richten op het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen of Natura 2000-maatregelen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook projecten die betrekking hebben op het inrichten van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen zijn subsidiabel.

Formulier

Omschrijving

Ondernemingen, overheidsinstellingen, particulieren en samenwerkingsverbanden hiervan kunnen voor PAS-herstelmaatregelen, Natura 2000- maatregelen of inrichten van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen, een subsidie ontvangen. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de activiteiten komen ten goede aan Natura 2000-gebieden in de provincie Noord-Brabant;
  • de maatregelen worden beschreven in een projectplan.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 (Natura 2000/PAS) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 5 februari 2020 tot en met 3 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 3.000.000.

Startdatum

05-02-2020

Einddatum

03-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

31-08-2020