Samenvatting

Gemeenten die overstappen op ecologisch wegbermbeheer van gemeentewegen buiten de bebouwde kom komen in aanmerking voor subsidie. Ook privaatrechtelijke rechtspersonen of samenwerkingsverbanden daarvan kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van het leefgebied van bijen op percelen met een agrarische bestemming. 

Formulier

Omschrijving

Het gaat in onze provincie niet goed met wilde bijen. Bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor de land- en tuinbouw. Daarom kunnen projecten worden ingediend die bijdragen aan betere leefgebieden voor bijen. 

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • voor gemeenten is een voorwaarde dat het ecologisch wegbermbeheer ook na afronding van het project wordt uitgevoerd;
  • voor de agrarische ondernemers geldt dat het project is gericht op niet-productieve investeringen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 8 (Leefgebied van de bij) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 15 oktober 2018 tot en met 14 oktober 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Voor de volledige omschakeling naar ecologisch wegbermbeheer van gemeentewegen buiten de bebouwde kom is het beschikbare budget €500.000;

Voor de verwezenlijking van agromilieuklimaatdoelstellingen door middel van het verbeteren van het leefgebied van bijen op percelen met een agrarische bestemming is het beschikbare budget €250.000.

Startdatum

15-10-2018

Einddatum

14-10-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

19-10-2020