Samenvatting

Projecten gericht op het behoud of herstel van vennen in de vorm van uitvoeringsprojecten of onderzoeksprojecten ter voorbereiding op uitvoeringsprojecten, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het behoud of herstel van vennen die voorkomen op de maatregelenkaart Biodiversiteit en Leefgebieden en/of de bijbehorende toelichting.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde voor subsidieverlening  is dat het project moet voorkomen op de Maatregelenkaart Biodiversiteit en Leefgebieden en/of de bijbehorende toelichting.   

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 september 2020 tot en met 1 oktober 2020. Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de venherstelprojecten bedraagt €1.000.000.

 

 

 

Startdatum

01-09-2020

Einddatum

01-10-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-10-2020