Samenvatting

Projecten voor bestrijding invasieve exoten in Natura 2000 gebieden komen in aanmerking voor een subsidie van de provincie.

Formulier

Rechtspersonen (of samenwerkingsverbanden met natuurlijke personen) kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op bestrijding en beheersing van één of meer invasieve exoten op één of meer locaties.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

- het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant

- het project is gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten in Natura 2000-gebieden

- het project is gericht op de soorten invasieve exoten zoals opgenomen in bijlage 10 behorende bij deze regeling

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §13 (Bestrijding invasieve exoten Natura - 2000) van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

U kunt een aanvraag indienen van 20-06-2022 tot en met 15-12-2022.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 320.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000.

20-06-2022

15-12-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

 

09-08-2022