Samenvatting

MKB-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsproject.

Omschrijving

De provincie wil de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten door het MKB stimuleren, in een gezamenlijke regeling met de provincies Zeeland en Limburg.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project moet ten minste voor 60% bestaan uit haalbaarheidsstudie en ten hoogste voor 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Haalbaarheidsproject) van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015. 

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement. 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indien aanvragen niet aansluiten bij de 6 topsectoren die Zuid-Nederland heeft gekozen, moet de aanvraag worden ingediend bij RVO.nl binnen de landelijke MIT-regeling. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 7 april 2020, vanaf 9.00 uur tot en met 10 september 2020, tot 17.00 uur of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €3.139.200.

Startdatum

07-04-2020

Einddatum

10-09-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

30-03-2021