Samenvatting

Twee of meer MKB-ondernemingen die met elkaar samenwerken kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een nieuw product, productieproces of nieuwe dienst.

De provincie wil de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten door het MKB stimuleren, in een gezamenlijke regeling met de provincies Zeeland, Noord Brabant en Limburg. Samenwerkende MKB-ers met projecten op het gebied van Research & Development (Onderzoek en Ontwikkeling) kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • om de kwaliteit van projecten te verhogen, is een minimumscore van 50 punten vereist op de vier verdeelcriteria, waarbij de score op één van de eerste drie verdeelcriteria geen 0 mag bedragen;
  • ten minste 50% van de subsidiabele kosten dient te worden gedragen door MKB-ondernemers die zijn gevestigd in Zuid-Nederland;
  • geen van de deelnemers mag meer dan 70% van de begrote kosten voor zijn rekening nemen;
  • de minimale bijdrage per deelnemer bedraagt € 25.000 en de maximale bijdrage bedraagt € 100.000 indien de totale gevraagde subsidie maximaal € 200.000 is en maximaal € 175.000 indien de totale gevraagde subsidie hoger dan € 200.000 is.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (R&D samenwerkingsproject) van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025. 

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement.  

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op basis van het oordeel van een onafhankelijke commissie van deskundigen.

Indien de aanvraag regio-overschrijdend is, moet de aanvraag worden ingediend bij RVO.nl binnen de landelijke MIT-regeling.

 

U kunt een aanvraag indienen binnen de tenderperiode van 1 juni 2022, 9.00 tot en met 13 september 2022, 17.00

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is € 7.989.333.

01-06-2022

13-09-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

02-08-2022