Samenvatting

MKB-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsproject.

De provincie wil de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten door het MKB stimuleren, in een gezamenlijke regeling met de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project moet ten minste voor 60% bestaan uit haalbaarheidsstudie en ten hoogste voor 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Haalbaarheidsproject) van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025. 

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement. 

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indien de aanvraag past binnen de activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit programma “Duurzame visserij en aquacultuur”, moet de aanvraag worden ingediend bij RVO.nl binnen de landelijke MIT-regeling.

U kunt een aanvraag indienen van 12 april 2022, vanaf 9.00 uur tot en met 9 september 2022, tot 17.00 uur of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €3.424.000.

 

12-04-2022

09-09-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

14-10-2022