Samenvatting

Als uw industriƫle bedrijf activiteiten uitvoert uit die nadelige gevolgen hebben voor het milieu, dan moet u jaarlijks verplicht een milieuverslag opstellen over uw bedrijf. U overlegt het verslag met de vergunningverlener. Meestal is dat de provincie. U stuurt het integrale PRTR-verslag jaarlijks in voor 1 april.

Omschrijving

Voert uw industriƫle bedrijf activiteiten uit die nadelig zijn voor het milieu op het gebied van afval, energie- en watergebruik? Dan moet u jaarlijks een milieurapportage opstellen over uw bedrijf. Dit heet het integraal PRTR-verslag. PRTR is de afkorting van Pollutant Release and Transfer Register (Register van uitstootgegevens en overbrenging van verontreinigende stoffen). Ook de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem vallen hieronder. Overschrijdt uw bedrijf de drempelwaarde van 1 of meer stoffen op de stoffenlijst (zoals methaan, koolmonoxide of kooldioxide)? Dan moet u de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen rapporteren aan de instantie die de omgevingsvergunning verleende. De drempelwaarde van een stof bepaalt of het bedrijf een rapportageplicht heeft voor die stof. U verstuurt het verslag via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het komt bij de juiste instantie terecht, bijvoorbeeld de provincie, en de gegevens worden daarna naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een industrieel bedrijf in een van de volgende sectoren: energie, productie en verwerking van metalen, minerale en chemische industrie, afval- en afvalwaterbeheer, productie en verwerking van papier en hout, intensieve veeteelt en aquacultuur, de voedsel- en drankensector (als het gaat om dierlijke en plantaardige producten) en bepaalde overige activiteiten.
  • Uw bedrijf voldoet aan de capaciteitseisen (in Bijlage I van de PRTR-verordening) en valt daarmee onder de PRTR-regeling.
  • Uw bedrijf overschrijdt drempelwaarden voor de uitstoot en heeft daardoor de plicht een PRTR-verslag te maken. U vindt de drempelwaarden in Bijlage II van de PRTR-verordening.

Contact

 

Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. U kiest in dit geval in het digitale aanvraagformulier voor communicatie via de berichtenbox. Alle verdere berichtwisselingen zullen dan door de provincie Noord-Brabant via de Berichtenbox worden geleid.
Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.
U vult daartoe het digitaal formulier in en verzendt het formulier digitaal naar de provincie.

Aanpak

U stuurt het verslag op voor 1 april na het verslagjaar. Gebruik hiervoor het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).

Wilt u dat uw bedrijfs- of fabricagegegevens vertrouwelijk behandeld worden? Dien dan een verzoek in bij de instantie die uw omgevingsvergunning heeft verleend.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bijgewerkt

14-12-2018