Samenvatting

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant? Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Hebt u meldingen over het zwemwater? Meld dit bij de MilieuKlachtenCentrale! Zij staat klaar om actie te ondernemen op uw meldingen en klachten over het milieu, het zwemwater en misstanden bij natuur en landschap.

Formulier

Voor klachten en meldingen op het gebied van natuur & landschap en milieu kunt u terecht bij de provinciale milieuklachtencentrale. De provinciale milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Alle inkomende klachten worden geregistreerd en doorgegeven aan het juiste bevoegd gezag.

  1. Telefonisch voor dringende klachten => Deze kunt u 24 uur per dag telefonisch doorgeven via 073-681 28 21. Deze klachten nemen we direct in behandeling. En u kunt dit telefoonnummer ook bellen voor andere vormen van lucht-, water- of bodemverontreiniging
  2. Via ons meldingsformulier => Minder dringende meldingen geeft u door via ons Milieuklachtenformulier Let op: meldingen via het meldingsformulier plannen we in en behandelen we alleen tijdens kantooruren.

Bij de MilieuKlachtenCentrale kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Hier leest u welke melding waar thuishoort. 

De MilieuKlachtenCentrale behandelt:

  • overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
  • milieuschade veroorzaakt tijdens een incident

Twijfelt u of u met uw melding bij de MilieuKlachtenCentrale moet zijn? 

06-02-2023