Samenvatting

Heeft u een klacht op het gebied van het milieu? Heeft u bijvoorbeeld rook- of stankoverlast? Meld uw klacht dan bij de milieuklachtencentrale. De centrale is 24 uur per dag bereikbaar. De milieuklachtencentrale registreert alle inkomende meldingen en geeft ze door aan de juiste instantie.

Formulier

Voor klachten en meldingen op het gebied van milieu kunt u terecht bij de milieuklachtencentrale. De milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U kunt hier terecht als u ergens last van heeft of als u iets wilt melden op het gebied van milieu. Denk hierbij aan rookoverlast van een boer of stankoverlast van een fabriek.

De centrale registreert uw melding en gaat na bij welke instantie uw klacht of melding thuishoort. Milieuklachten veroorzaakt door bedrijven worden in behandeling genomen door de omgevingsdienst, andere klachten en meldingen worden doorgegeven aan de instantie die hierover gaat.

  1. Telefonisch voor dringende klachten => Deze kunt u 24 uur per dag telefonisch doorgeven via 073-681 28 21. Deze klachten nemen we direct in behandeling. En u kunt dit telefoonnummer ook bellen voor andere vormen van lucht-, water- of bodemverontreiniging
  2. Via ons meldingsformulier => Minder dringende meldingen geeft u door via ons Milieuklachtenformulier Let op: meldingen via het meldingsformulier plannen we in en behandelen we alleen tijdens kantooruren.

Bij de MilieuKlachtenCentrale kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Hier leest u welke melding waar thuishoort. 

De MilieuKlachtenCentrale behandelt:

  • overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
  • milieuschade veroorzaakt tijdens een incident

Twijfelt u of u met uw melding bij de MilieuKlachtenCentrale moet zijn? 

18-01-2024