Samenvatting

Ziet u een vervuiling of beschadiging van de bodem, dan moet u dit direct melden. Komt de vervuiling of beschadiging door een bedrijf met een omgevingsvergunning van de provincie? Dan doet u een melding bij de provincie. Ook als het om een verontreiniging gaat in een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied of in een Natura 2000-natuurgebied, meldt u dit bij de provincie. In alle andere gevallen doet u een melding bij de gemeente.

Formulier

U meldt vervuiling of beschadiging van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. U doet een melding bij de gemeente of bij de provincie als:

 • u een omgevingsvergunning van de provincie heeft, en
 • het gaat om een vervuiling of beschadiging van de bodem in:
  • een waterwingebied
  • een grondwaterbeschermingsgebied, of
  • een Natura 2000-natuurgebied

In alle andere gevallen doet u een melding bij de gemeente.

Komt het door u dat de bodem vervuild of beschadigd is? Dan moet u de vervuiling of beschadiging van de bodem terugdraaien. Hiervoor moet u bij de gemeente of bij de provincie een plan van aanpak indienen.

U meldt de vervuiling of beschadiging bij de provincie of bij de gemeente.

Zo snel mogelijk nadat u weet dat er een vervuiling of beschadiging van de bodem is, doet u een melding bij de provincie. Als de vervuiling door u komt, geeft u ook de volgende informatie aan de gemeente of aan de  provincie door:

 • de oorzaak van de vervuiling en een uitleg hoe dit heeft kunnen gebeuren
 • welke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen of op welke andere manier de bodem is beschadigd
 • andere gegevens die nodig zijn om in te schatten wat de gevolgen voor de omgeving zijn
 • welke maatregelen u van plan bent te nemen om de bodem schoon te maken of de schade zo klein mogelijk te houden

De maatregelen die u kunt en moet nemen bij het schoonmaken hangen af van het soort vervuiling en de grootte van de vervuiling.

17-04-2024