Samenvatting

Projecten voor het versterken en vernieuwen van de lokale onderzoeksjournalistiek komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Omschrijving

Media instellingen kunnen voor projecten die zorgen voor het versterken en vernieuwen van de lokale onderzoeksjournalistiek, een subsidie ontvangen. Kosten voor het uitvoeren van daadwerkelijk journalistiek onderzoek komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

1. de subsidieaanvrager richt zich op een verzorgingsgebied van maximaal 50.000 inwoners;

2. het project is gericht op het versterken en vernieuwen van de lokale onderzoeksjournalistiek door middel van:

a. het volgen van scholing;

b. organisatieontwikkeling;

c. samenwerkingsprojecten; of,

d. het ontwikkelen of implementeren van onderzoeksmethodieken.

3.  het project is gericht op een blijvend effect voor de lokale onderzoeksjournalistiek.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง 1 van de Subsidieregeling media Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 4 juni 2019 tot en met 31 oktober 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 90.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 22.500.

 

Startdatum

04-06-2019

Einddatum

31-10-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

04-11-2019