Samenvatting

Wilt u bij de provincie een bodemsanering melden of een aanvraag indienen om hierover een besluit te nemen? Dan kunt u hiervoor een bedrijf machtigen, bijvoorbeeld een adviesbureau.

Formulier

U kunt bij de provincie een melding doen over bodemsanering. Ook kunt u de provincie vragen om een besluit te nemen over bodemsanering. U kunt een bedrijf machtigen om een melding of aanvraag over bodemsanering te doen. Hiervoor gebruikt u een machtigingsformulier.

U kunt het formulier invullen en opsturen als u anderen wilt machtigen om:

  • te melden dat bodem (mogelijk) verontreinigd is
  • te melden dat u moet saneren
  • te melden dat een activiteit die u gepland heeft de bodem kan verontreinigen
  • een aanvraag te doen bij de provincie om een besluit te nemen over bodemsanering

U stuurt het machtigingsformulier bodemsanering naar de provincie.

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

24-04-2024