Samenvatting

Als u activiteiten uitvoert in de bodem, dan moet u soms bij de provincie zijn. Namelijk:

  • Heeft u ergens de grond beschadigd of vervuild? Of ziet u dat dit gebeurd is? Meld dat dan bij ons.
  • Heeft u de waterbodem vervuild? Of ziet u dat dit gebeurd is? Meld dat dan bij de waterbeheerder. Dat is Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.
  • Gaat u vervuilde grond of een waterbodem schoonmaken? Dit heet bodem saneren. U moet dit melden. Na afloop schrijft u een evaluatieverslag. Als dat nodig is, levert u ook een nazorgplan in.
  • U kunt een bedrijf machtigen om een melding te doen of een bodemsanering aan te vragen. Vraag het machtigingsformulier bij ons op.

Wilt u activiteiten uitvoeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied? Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. Sommige activiteiten zijn verboden in deze gebieden. Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie bepaalt of alleen een melding voldoende is of dat u een ontheffing moet aanvragen.

Formulier

Bij de provincie kunt u een melding doen over bodemsanering. Ook kunt u bij de provincie een aanvraag doen om een besluit te nemen over bodemsanering. Het is mogelijk om een bedrijf te machtigen voor een melding of aanvraag over bodemsanering. Hiervoor gebruikt u een machtigingsformulier.

U kunt het formulier invullen en opsturen als u anderen wilt machtigen om:

  • te melden dat bodem (mogelijk) verontreinigd is
  • te melden dat u moet saneren
  • te melden dat een activiteit die u gepland heeft de bodem kan verontreinigen
  • een aanvraag te doen bij de provincie om een besluit te nemen over bodemsanering

U stuurt het machtigingsformulier bodemsanering naar de provincie.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

02-06-2023