Samenvatting

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in landbouwbedrijven, ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten of technische ondersteuning in de landbouwsector.

Formulier

Omschrijving

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één deelnemer producent is.

Voorwaarden

Voorwaarde voor subsidie is dat het project is gericht op innovatieve technieken, bedrijfssystemen en concepten voor bedrijfsvoering, ketensamenwerking en vermarkting, die zich lenen voor grootschalige toepassing of samenwerkingsverbanden en die nu nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector:

 • Bij het project is sprake van innovatieve technieken of bedrijfssystemen of samenwerkingsverbanden die nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector.
 • Aangetoond dient te worden dat het project voldoende draagvlak heeft binnen de landbouwsector en een reële slagingskans.

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier dient een projectplan en begroting te worden meegestuurd.

De overige voorwaarden voor de subsidie kunt u raadplegen in artikel 6 van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de stuurgroep LIB in 's-Hertogenbosch.

http://www.stuurgroeplib.net/contact

Aanpak

Formulier downloaden

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar de Stuurgroep LIB.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

informatie over de Berichtenbox

Indienperiode

Uw aanvraag voor het jaar 2019 moet voor 1 januari 2020 binnen zijn.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

 • Het totale budget voor het jaar 2019 bedraagt €500.000.
 • Maximale subsidie: € 35.000 per jaar voor ten hoogste 3 jaar

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

02-01-2019

Zie ook

Veelgestelde vragen (3)

Open Links Sluit Links
 • Aanvraagmogelijkheden formulier
  U kunt het formulier op de volgende manieren aanvragen en indienen

  Digitaal formulier invullen en ondertekenen

  U vult het digitale aanvraagformulier in en eventuele bijlagen kunt u direct uploaden en meesturen.

  Vervolgens ondertekent u met een rechtsgeldige digitale handtekening

  Downloaden formulier (pdf) met e-mail indienen

  U download het formulier, vul deze in en ondertekent het. Mail het formulier naar het aangegeven emailadres of stuur het per post op naar het aangegeven postadres

  Formulier papieren versie aanvragen

  U kunt in een aantal gevallen een papieren versie van het formulier aanvragen via telefoonnummer 073-6812990. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met eventuele bijlagen naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

 • Digitaal ondertekenen

  Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten:

  E-herkenning

  Voor ondernemers of organisaties: digitaal ondertekenen met eHerkenning

  DigID

  Voor burgers: digitaal ondertekenen met DigiD

 • Verzenden formulier

  Formulier digitaal inzenden

  • Ondernemers of organisaties kunnen gebruik maken van het beveiligd e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit veilige mailsysteem en heeft onze voorkeur
  • Burgers, maar ook ondernemers of organisaties kunnen ook kiezen voor digitaal versturen op normale manier, dan verloopt de communicatie op reguliere wijze

  Formulier opsturen per post

  Kunt of wilt u geen gebruik maken van digitale verzending, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie