Samenvatting

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in landbouwbedrijven, ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten of technische ondersteuning in de landbouwsector.

Formulier

Omschrijving

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één deelnemer producent is.

Voorwaarden

Voorwaarde voor subsidie is dat het project is gericht op innovatieve technieken, bedrijfssystemen en concepten voor bedrijfsvoering, ketensamenwerking en vermarkting, die zich lenen voor grootschalige toepassing of samenwerkingsverbanden en die nu nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector:

  • Bij het project is sprake van innovatieve technieken of bedrijfssystemen of samenwerkingsverbanden die nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector.
  • Aangetoond dient te worden dat het project voldoende draagvlak heeft binnen de landbouwsector en een reële slagingskans.

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier dient een projectplan en begroting te worden meegestuurd.

De overige voorwaarden voor de subsidie kunt u raadplegen in artikel 6 van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de stuurgroep LIB in 's-Hertogenbosch.

http://www.stuurgroeplib.net/contact

Aanpak

Formulier downloaden

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar de Stuurgroep LIB.

Indienperiode

Uw aanvraag voor het jaar 2019 moet voor 1 januari 2020 binnen zijn.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

  • Het totale budget voor het jaar 2019 bedraagt €500.000.
  • Maximale subsidie: € 35.000 per jaar voor ten hoogste 3 jaar

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

24-01-2019