Samenvatting

Verdient iemand in uw omgeving een lintje of een andere Koninklijke onderscheiding omdat hij of zij zoveel doet voor de samenleving? Vraag dit aan bij de gemeente. 

Ieder jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich om verschillende redenen inzetten binnen en voor de samenleving. Als u vindt dat iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de gemeente. Soms overhandigt de Commissaris van de Koning een onderscheiding. Bijvoorbeeld aan een burgemeester.

U kunt een aanvraag indienen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u kent iemand die zich op een bepaalde manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving;
  • u wilt deze persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

De aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding moet worden gedaan bij de gemeente. Een aanvraag moet betrekking hebben op iemand anders; u kunt dus geen aanvraag indienen voor uzelf.

26-08-2020