Samenvatting

Projecten die zich richten op het uitvoeren van fysieke klimaatadaptatiemaatregelen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Gemeenten, een samenwerkingsverband van gemeenten of een samenwerkingsverband van gemeente en bedrijven kunnen voor projecten die zorgen voor een betere klimaatbestendigheid, een subsidie ontvangen. Een voorbeeld hiervan zijn projecten die wateroverlast, verdroging of hittestress aanpakken.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht op het uitvoeren van fysieke klimaatadaptatiemaatregelen;
  • de maatregelen zien op het aanpakken van kwetsbaarheden die in een klimaatstresstest zijn gesignaleerd.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง10 (Klimaatadaptatieprojecten) van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 april 2019 tot en met 18 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 2.000.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000.

 

 

Startdatum

01-04-2019

Einddatum

18-12-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

15-04-2019