Samenvatting

Projecten die gericht zijn op het voeren van een klimaatadaptatiedialoog komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Gemeenten en een samenwerkingsverband van gemeenten kunnen voor projecten die zich richten op het voeren van een klimaatadaptatiedialoog een subsidie ontvangen. In de klimaatadaptatiedialoog overleggen gemeenten met belanghebbende partijen over de resultaten van de klimaatstresstest. De uitkomst is een plan van aanpak voor klimaatprojecten gericht op met name de grootste knelpunten en kansen uit de klimaatstresstest.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง7 (Klimaatadaptatiedialoog) van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant. De link vindt u onder het kopje 'Wet- en regelgeving'.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 11 november 2019 tot en met 1 oktober 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 600.000.

Startdatum

11-11-2019

Einddatum

01-10-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-10-2020