Samenvatting

Soms verandert de provincie de grondwatervergunning. Heeft u schade doordat de provincie dit doet? Dan kunt u een schadevergoeding krijgen. Deze vergoeding krijgt u van de provincie, Rijkswaterstaat of waterschap.

Formulier

Omschrijving

Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt. Als u hierdoor schade lijdt of zal lijden, dan kunt u schadevergoeding krijgen. Ook kunt u schadevergoeding krijgen wanneer uw vergunning gedeeltelijk wordt ingetrokken. Voorwaarde is dat de gevolgen van de wijziging of intrekking van de vergunning niet voor uw rekening horen te zijn. Wie de schadevergoeding toekent, hangt af van hoe de vergunning wordt gewijzigd of ingetrokken.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor schadevergoeding zijn onder andere:

  • U bent houder van een vergunning om grondwater te onttrekken of water te infiltreren.
  • Uw vergunning is geheel of gedeeltelijk ingetrokken of de voorschriften van de vergunning zijn gewijzigd.
  • Als gevolg van deze wijziging of intrekking lijdt u schade of zal u schade lijden.
  • De schade behoort niet voor uw rekening te komen.

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie als u schade heeft door:
• industriĆ«le toepassingen, als de te onttrekken hoeveelheid water meer dan 150.000 m3 per jaar is;
• een openbare drinkwatervoorziening;
• een bodemenergiesysteem.

Als u schade heeft, wordt er apart bekeken wat de mogelijkheden zijn. Want vergunninghouder en derde belanghebbenden kunnen schade hebben.

In de Waterwet staan de regels waar u aan moet voldoen om een schadevergoeding te krijgen. Dit staat in paragraaf 7.3.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

16-12-2019