Samenvatting

De interim omgevingsverordening Noord-Brabant bevat rechtstreeks werkende regels voor activiteiten en stelt regels voor ruimtegebruik en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die gemeente in acht moeten nemen bij het maken van (bestemmings-)plannen. In bepaalde gevallen kan een ontheffing worden gevraagd van die regels.

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de regels in hoofdstuk 2 "Rechtstreeks werkende regels voor activiteiten" als dit in de regels is aangegeven en het belang waarvoor de regel is gesteld zich daar niet tegen verzet.

Gedeputeerde Staten kunnen daarnaast op aanvraag van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van de regels in hoofdstuk 3 "Instructieregels aan gemeenten". 

In het algemeen zijn er gebieden aangewezen waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wel of juist niet mogelijk zijn. In bepaalde gevallen kunnen gemeenten ontheffing aanvragen om een ruimtelijke ontwikkeling die strijdig is met de Interim verordening toch mogelijk te maken. Meer informatie hierover is te vinden in artikel 5.15 van de Interim omgevingsverordening en de toelichting daarop.

Een ontheffing van de regels in hoofdstuk 3 kan uitsluitend worden verleend vóór de vaststelling van een bestemmingsplan.

Een verzoek kan worden ingediend op basis van een goede motivatie en - waar relevant - goed kaartmateriaal. Vermeld duidelijk de contactpersoon en contactgegevens  voor de aanvraag.

Meer info nodig? Mail dan naar ToezichtRO@brabant.nl.

31-08-2023