Samenvatting

Wilt u informatie over een bestuurlijke zaak ontvangen? Of wilt u een bestuurlijk document ontvangen? U kunt een verzoek indienen bij de provincie.

Omschrijving

Provincies moeten zich aan de informatieplicht houden. Dit staat beschreven in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen mag een informatieverzoek bij de provincie indienen over het bestuur van de provincie. Heeft u een bestuurlijke vraag? Vermeld dan duidelijk om welke bestuurlijke zaak het gaat. Wilt u een bestuurlijk document ontvangen? Geef dan duidelijk aan om welk bestuurlijk document het gaat. Een bestuurlijke zaak gaat over het beleid van de provincie. Ook valt de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de provincie hieronder.

Voorwaarden

U kunt informatie opvragen als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er moet sprake zijn van een bestuurlijke provinciale kwestie; en
  • de informatie moet zich bevinden in een document.

Een document is een bij de provincie aanwezig schriftelijk stuk dat gegevens bevat. De provincie kan weigeren stukken in te laten zien op basis van wettelijke uitzonderingsgronden.

Contact

Hoe dient u uw verzoek om informatie in

Als u informatie wilt hebben, kunt u daarvoor schrijven, faxen of e-mailen naar de provincie. Heeft u eerder schriftelijk bericht gehad van de provincie, dan vindt u de contactgegevens in die brief. Anders vindt u de contactgegevens onder de kop 'Uitvoerende instantie'.

Om uw vraag snel en goed te kunnen beantwoorden, is het belangrijk dat u zo nauwkeurig mogelijk aangeeft over welk onderwerp u informatie wilt hebben en wèlke informatie. Als dat voor een goede beantwoording van uw verzoek nodig is, kan u gevraagd worden uw verzoek te verduidelijken. Eventueel kan de provincie u daarbij helpen.

Behandeling van uw verzoek

De provincie zal zo spoedig mogelijk de gevraagde informatie verzamelen en aan u verstrekken. Mocht de informatie niet beschikbaar zijn of kan om andere redenen niet aan uw verzoek worden voldaan, dan krijgt u daarvan bericht.

U doet uw verzoek bij de provincie.

Aanpak

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

Indienen doet u door uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bijgewerkt

08-09-2020