Samenvatting

Wilt u informatie van de provincie hergebruiken? Dien dan een verzoek in bij de provincie.

Provincies zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de provincie een verzoek om informatie voor hergebruik indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

Iedereen kan een verzoek om hergebruik van informatie indienen. De provincie moet dit verzoek toewijzen, behalve als het gaat om:

  • informatie die niet openbaar is of niet openbaar kan worden gemaakt op grond van de wet
  • informatie waarvan anderen dan de provincie de rechten hebben (bijvoorbeeld auteursrechten of informatie van een publieke omroep)
  • informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • informatie die in strijd is met de bescherming van openbare persoonsgegevens bevat die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen)
  • informatie van andere provinciale culturele instellingen dan musea en, bibliotheken en archieven
  • gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of medailles bevatten

Dien uw verzoek in bij de provincie.

De provincie beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken. De provincie kan de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen. Als met het verzoek wordt ingestemd, stuurt de provincie de informatie zo snel mogelijk naar u toe.

Om hergebruik van overheidsinformatie aan te vragen, geeft u door:

  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u opnieuw wilt gebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

De provincie biedt de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen. Bij voorkeur worden open standaarden en formaten gebruikt.

Verzoeken en aanvragen

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

Indienen doet u door uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw verzoek. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als u een spoedeisend belang heeft. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

24-04-2024