Samenvatting

Projecten die zich richten op het ontwikkelen van een nieuw cultuurproject of het vernieuwen van een bestaand cultuurproject komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook projecten die gericht zijn op de validatie (het onderzoeken van de economische haalbaarheid) van nieuwe culturele activiteiten of producten kunnen een subsidie ontvangen.

Omschrijving

Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en innoveren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen. Ook voor de validatie (het onderzoeken van de economische haalbaarheid) van nieuwe culturele activiteiten of producten is subsidie mogelijk.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarde voor subsidieverlening :

  • het project heeft het potentieel om te gaan voldoen aan de vereisten zoals gesteld in par. 11: gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang.

Alle voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง12 (Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij fondsmedewerker Anne Erkelens via aerkelens@brabantc.nl.

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via de website van Brabant C. 

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 2 januari 2020 tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2020 bedraagt  €390.000.

Startdatum

02-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

21-01-2020