Samenvatting

Projecten die zich richten op het ontwikkelen van een nieuw cultuurproject of het vernieuwen van een bestaand cultuurproject komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook projecten die gericht zijn op de validatie (het onderzoeken van de economische haalbaarheid) van nieuwe culturele activiteiten of producten kunnen een subsidie ontvangen. 

Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en innoveren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen. Ook voor de validatie (het onderzoeken van de economische haalbaarheid) van nieuwe culturele activiteiten of producten is subsidie mogelijk. 

Belangrijke voorwaarde voor subsidieverlening :

  • het project heeft het potentieel om te gaan voldoen aan de vereisten zoals gesteld in par. 11: gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang.

Alle voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §12.6 (Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing. 

Voor vragen kunt u terecht bij fondsmedewerker Anne Erkelens via secretaris@brabantc.nl .

 

U kunt een aanvraag indienen via de website van Brabant C. 

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2023 bedraagt  €500.000

De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 64.999

02-01-2023

31-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

26-06-2023